PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG PHƯƠNG NAM

20/06/2023 00:00        
Đọc tin

Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh (TP HCM), Tạp chí Văn nghệ TPHCM và Trường Đại học Cửu Long vừa phối hợp phát động cuộc thi sáng tác Văn chương phương Nam dành cho học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập trong và ngoài nước.

Cuộc thi hướng tới chủ đề “Nhân nghĩa phương Nam”, viết về vùng đất, con người phương Nam trong suy nghĩ, trăn trở, sáng tạo mới mẻ của những người trẻ tuổi với thể loại truyện ngắn và thơ, trong đó truyện ngắn không quá 3.500 chữ, thơ không quá 40 câu. Tác phẩm chưa từng đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Mỗi tác giả có thể gửi không quá 3 tác phẩm truyện, 5 tác phẩm thơ và chỉ được sử dụng một họ tên hoặc bút danh duy nhất.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ tháng 6/2023 đến 6/2024. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024. Cuộc thi chỉ nhận tác phẩm qua email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Tác phẩm sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, 14, ghi rõ nội dung tiêu đề: Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam”. Cuộc thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Tư dành cho mỗi thể loại.

                                                              Hồng Nhật

Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh (TP HCM), Tạp chí Văn nghệ TPHCM và Trường Đại học Cửu Long vừa phối hợp phát động cuộc thi sáng tác Văn chương phương Nam dành cho học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập trong và ngoài nước.

Cuộc thi hướng tới chủ đề “Nhân nghĩa phương Nam”, viết về vùng đất, con người phương Nam trong suy nghĩ, trăn trở, sáng tạo mới mẻ của những người trẻ tuổi với thể loại truyện ngắn và thơ, trong đó truyện ngắn không quá 3.500 chữ, thơ không quá 40 câu. Tác phẩm chưa từng đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Mỗi tác giả có thể gửi không quá 3 tác phẩm truyện, 5 tác phẩm thơ và chỉ được sử dụng một họ tên hoặc bút danh duy nhất.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ tháng 6/2023 đến 6/2024. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024. Cuộc thi chỉ nhận tác phẩm qua email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Tác phẩm sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, 14, ghi rõ nội dung tiêu đề: Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam”. Cuộc thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Tư dành cho mỗi thể loại.

                                                              Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn