TRUNG ƯƠNG ĐOÀN PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI

13/07/2022 00:00        
Đọc tin

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa chính thức phát động giải báo chí chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Đối tượng tham gia là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên; là cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải từ ngày 1/6/2021 đến ngày 1/10/2022, có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng đồng thời thuộc một trong hai thể loại sau: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Bên cạnh đó, tác phẩm dự thi phải gắn liền nội dung phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phản ánh những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; phản ánh kết quả tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; phản ánh những điểm mới trong phương thức tổ chức Đại hội; phản ánh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới cũng như kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”; phản ánh và giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả và công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ngoài ra, bài dự thi có thể phản ánh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; công tác xây dựng Đoàn; các đề tài khác viết về thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban tổ chức không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự giải của cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 01/10/2022. Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; e-mail: giaithuongbaochitwd@gmail.com.

Giải thưởng gồm: 02 giải A, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 02 giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

                                                                                                   Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn