TRIỂN LÃM 100 PHIÊN BẢN CHÂU BẢN VỀ THUẬT TRỊ QUỐC CỦA VUA MINH MẠNG

13/07/2022 00:00        
Đọc tin

Nhân dịp 220 năm triều Nguyễn, từ ngày 9/6 đến 31/8/2022, tại vườn Thiệu Phương, Đại Nội (Huế), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp tổ chức triển lãm “Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn”.   

Triển lãm bao gồm 3 phần chính: Tu thân - Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ. Thông qua nguồn sử liệu cùng những hình ảnh được trưng bày, triển lãm đã giưới thiệu những đặc trưng về đường lối trị quốc, an dân của vua Minh Mạng.

Theo Ban tổ chức, hiện nay Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đang bảo quản 90 tập tài liệu liên quan đến triều vua Minh Mạng, tương đương với khoảng 40.000 trang tài liệu, và lần này, chỉ chọn trưng bày gần 100 phiên bản tài liệu Châu bản để giới thiệu.

Thời kỳ vua Minh Mạng trị vì là thời kì hùng mạnh cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Con đường trị quốc an dân của vua Minh Mạng được bắt đầu từ chính việc tu dưỡng bản thân và tề gia. Ngay khi lên ngôi, ông bắt đầu cho soạn ngọc phả, lập Phủ tôn nhân để quản lý, trông coi các việc trong Hoàng tộc. Sau đó, ông cho bầu tộc trưởng để dạy dỗ con em và đặt rõ quy định, đề ra khuôn phép khiến trên dưới có thứ bậc. Đối với việc trị nước, vua Minh Mạng là người quyết đoán. Ông  cải cách hành chính từ trung ương tới địa phương. Vua Minh Mạng cải tổ lại hệ thống Lục bộ, đổi Văn thư phòng thành Nội các, lập Viện Cơ mật để tư vấn và tham mưu cho mình. Đồng thời ông thiết lập hệ thống giám sát từ trung ương xuống địa phương và bộ máy tư pháp chuyên lo về hình luật. Ngoài ra, vua Minh Mạng cũng cho cải cách các đơn vị và chế độ tuyển binh lính trong quân đội nhằm xây dựng quân đội hùng mạnh, đồng thời đề ra đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế, văn hóa - giáo dục và an sinh xã hội để mong tiến đến một quốc gia vững mạnh…

                                                                  Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn