HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA

14/12/2020 15:02        
Đọc tin

Ngày 2/12/2020, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức lễ công bố và ký kết chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2020-2025, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình phối hợp với mục tiêu xây dựng và duy trì thói quen đọc sách của mọi tầng lớp nhân dân. Chương trình phấn đấu 80% số lượng khách hàng đến các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tiếp cận thông tin, tri thức tại hệ thống tủ sách; 50% thư viện, tủ sách dòng họ, xã, phường... có trên các địa bàn tham gia liên kết với hệ thống sách bưu điện. Các đơn vị cũng đã đã ký kết, trong 5 năm tới sẽ phối hợp xuất bản 30 đầu sách và đưa đến 13.000 điểm bưu điện văn hóa xã, đồng thời xây dựng và phát triển mô hình cà phê sách của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tại các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng ký kết hợp tác nhằm khai thác tối đa hệ thống hạ tầng, kỹ thuật của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để mở rộng mạng lưới phát hành, điểm đọc công cộng nhằm đưa sách đến cơ sở và người dân; phối hợp truyền thông, quảng bá về sách, hoạt động xuất bản, tổ chức các sự kiện đọc sách; hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển xuất bản phẩm điện tử... Cũng nhân dịp này, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký kết hợp tác xuất bản, phát hành các đầu sách phục vụ việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo hướng xã hội hóa với cả hai hình thức xuất bản gồm sách in và sách điện tử.

                                                                          Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn