KIỂM KÊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

23/02/2021 09:19        
Đọc tin

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa truyền thống, ngày 5/1/2021, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã  ban hành Kế hoạch kiểm kê trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo kế hoạch trên, việc kiểm kê sẽ được tiến hành thực hiện ở 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh nơi có đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, T’rin sinh sống lâu đời là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh. Trong quá trình kiểm kê, đoàn công tác sẽ điều tra, phỏng vấn trực tiếp các già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân, người biết hoặc đang lưu giữ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại các địa phương trên, cũng như tìm hiểu về các ngành nghề, tài liệu, hiện vật, tín ngưỡng… liên quan đến các loại trang phục này. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, sưu tầm, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống cảu đồng bào các  tại Khánh Hòa và báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo kế hoạch, công tác kiểm kê  sẽ hoàn tất vào tháng 12/2021.

                                                                               Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn