KHAI TRƯƠNG KHÔNG GIAN SÁCH TIẾNG PHÁP Ở KHÁNH HÒA

19/12/2022 00:00        
Đọc tin

Vừa qua, Thư viện quốc gia Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai trương không gian sách tiếng Pháp ở Khánh Hòa.  

Với sự hỗ trợ của OIF, không gian sách tiếng Pháp ở Khánh Hòa được xây dựng tại Thư viện tỉnh với vốn tài liệu ban đầu gồm 580 cuốn sách bằng tiếng Pháp, thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ, khoa học ứng dụng, y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, thể thao, văn học… Trong đó, có khoảng 80% sách dành cho thanh thiếu nhi.

Mục đích của dự án không gian sách tiếng Pháp của OIF là nhằm củng cố mạng lưới thư viện công cộng tại các nước thông qua tài trợ sách bằng tiếng Pháp. Việt Nam là quốc gia thứ 5 trên thế giới được OIF lựa chọn để triển khai dự án. Đến nay, dự án đã thành lập được không gian sách tiếng Pháp tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng.

                                                                 Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn