RA MẮT HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021-2026

16/11/2022 00:00        
Đọc tin

 Sáng 26/10/22, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về thành phần Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quyết định, Hội đồng gồm 35 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 29 Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. 5 Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng; TS. Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng; PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng; TS. Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng; PGS.TS Trần Khánh Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

                                                            Hồng Nhật

 

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn