XUẤT BẢN LỊCH BLỐC CÓ CHỦ ĐỀ VỀ BẢO VẬT QUỐC GIA

13/10/2022 00:00        
Đọc tin

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tổ chức Lễ ra mắt và giới thiệu bộ lịch blốc năm 2023 với chủ đề “Bảo vật quốc gia”.

Việc xuất bản lịch blốc về các chủ đề chính trị - xã hội là một hoạt động thường niên của nhà xuất bản mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, sự ra đời việc của bộ lịch blốc “Bảo vật quốc gia” là ý tưởng độc đáo và vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi những phong tục, các giá trị văn hóa truyền thống dường như đang bị lấn lướt bởi những sản phẩm công nghệ. Đây là vật phẩm văn hóa có giá trị đặc biệt, vì bộ lịch “Bảo vật quốc gia” giống như một tác phẩm nghệ thuật được hoàn chỉnh qua 365 ngày, để người xem có được hình dung tổng thể bức tranh về lịch sử, nền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với những dấu mốc là 238 bảo vật quốc gia.

                                                                      Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn