KHAI TRƯƠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

06/06/2022 00:00        
Đọc tin

 Ban Phụ nữ Quân đội vừa tổ chức  khai trương Trang Thông tin điện tử trên mạng Internet, với địa chỉ truy cập:  https://phunuquandoi.vn/. 

Đây là trang thông tin điện tử trên mạng Internet đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cấp Giấy phép hoạt động tại Quyết định số 740/QĐ-CT ngày 6/5/2022.  Sự ra đời của trang thông tin sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối nhanh chóng giữa Ban Phụ nữ Quân đội với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đặc biệt là với độc giả trong và ngoài Quân đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2021 - 2026). Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội được xây dựng với các chuyên mục: Giới thiệu, Tin tức – Hoạt động, Nghiên cứu – Trao đổi, Điểm sáng, Thông tin cần biết, Thư viện điện tử... Với sự ra đời của Trang Thông tin điện tử https://phunuquandoi.vn/, phụ nữ Quân đội sẽ có thêm kênh tuyên truyền riêng, góp phần quảng bá rộng rãi và lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

                                                                       Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn