TRƯNG BÀY HƠN 800 ĐẦU SÁCH VỀ CUỘC ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

13/05/2022 00:00        
Đọc tin

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - Chi nhánh tại Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ vừa tổ chức đợt triển lãm sách, qua đó, trưng bày hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu những ấn phẩm có giá trị về lý luận và thực tiễn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn cả cuộc đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ kéo dài đến 21/5/2022.

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn