LIÊN HOAN TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2022 SẼ TỔ CHỨC VÀO THÁNG 5 TẠI NGHỆ AN

22/04/2022 00:00        
Đọc tin

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022” sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào tháng 5/2022. Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

"Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022" là dịp để những người làm công tác nghệ thuật sân khấu tổng kết, đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động trong những năm qua và xây dựng định hướng phát triển đối với các đơn vị sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong những năm tới. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo nghệ thuật; tìm các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị trong giai đoạn hiện nay, nhằm sáng tạo ra những tác phẩm đạt chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới.

                                                                             Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn