XUẤT BẢN SÁCH “BÁC HỒ VỚI CÁC TỔNG THỐNG MỸ”

27/07/2023 00:00        
Đọc tin

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản và phát hành cuốn sách “Bác Hồ với các tổng thống Mỹ” của PGS.TS Võ Văn Lộc.

Cuốn sách dày hơn 200 trang, gồm 8 chương, phản ánh hai giai đoạn đấu tranh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc gửi thư, điện... tới 7 đời tổng thống Mỹ, từ Wilson, Roosevelt, Truman cho tới Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. 

Cuốn sách “Bác Hồ với các tổng thống Mỹ” cho thấy rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao thiên tài, một vị lãnh tụ luôn nhất tâm với mục tiêu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thể hiện từ việc đánh giá đúng vai trò quan trọng của nước Mỹ đối với các vấn đề quốc tế trong quá trình vận động ngoại giao, đến sự linh hoạt, mềm dẻo, nhưng cứng rắn, nguyên tắc trong quan hệ với Mỹ tùy theo điều kiện thực tế; lúc nào cũng giữ được thế chủ động và luôn đề cao hòa bình, hữu nghị trong quan hệ quốc tế.

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn