FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ NĂM 2022 SẼ TỔ CHỨC VÀO THÁNG 8 NĂM 2022 TẠI HÀ NỘI

22/04/2022 00:00        
Đọc tin

 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có thông báo tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022, theo đó Festival sẽ khai mạc vào tháng 8, tại Hà Nội.

          Liên hoan dành cho các nghệ sĩ từ 18 đến 35 tuổi, là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Các nghệ sĩ sáng tác đề tài tự do, khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội và có tính thẩm mỹ cao. Tác phẩm có thể tham gia ở nhiều loại hình: Hội họa, đồ họa, tượng hoặc khối biểu tượng, phù điêu, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hình ảnh và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

 Bên cạnh mục đích tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật Việt Nam, thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa, Liên hoan cũng là dịp tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, công bố, phổ biến tác phẩm và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, cách nhìn riêng về đời sống, quan điểm sáng tác của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

                                                                                      Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn