SẼ CÓ THÊM 2 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI

16/11/2021 09:44        
Đọc tin

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ vừa qua đã đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai lập hồ sơ di sản đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể bao gồm Nghệ thuật chèo Đồng bằng sông Hồng và võ cổ truyền Bình Định để đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Nghệ thuật chèo là một loại hình sân khấu dân gian của người Việt, gắn với các lễ hội dân gian, các hoạt động giao lưu văn nghệ ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Trải qua quá trình hình thành, phát triển lâu dài, đến nay, nghệ thuật chèo đã đi sâu vào đời sống văn hóa, xã hội, trở thành một trong những môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của đất nước.

Võ cổ truyền Bình Định là “cái nôi” của nền võ học Việt Nam, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể độc đáo gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

                                                                       Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn