TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC”

17/06/2021 14:36        
Đọc tin

Kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), ngày 5/6/2021, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của Nước”. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề bằng hình thức trực tuyến.

Với hơn 300 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có một số tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố, cuộc trưng bày đã giới thiệu những chặng đường dài của Bác Hồ kính yêu trong suốt 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc cùng những cống hiến vĩ đại của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trưng bày chuyên đề được thiết kế theo 8 nội dung: Nuôi ý chí (1890-1911), Vượt trùng dương tìm đường cứu nước (1911-1920), Tìm ra ánh sáng (1920-1924), Thổi bùng ngọn lửa cách mạng (1924-1930), Bước ngoặt lịch sử (1930-1941), Người về mang đến mùa Xuân (1941-1945), Người là niềm tin tất thắng (1945-1969), Viết tiếp trang sử vàng (1969- đến nay).

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn