TỔ CHỨC THI KỊCH BẢN PHIM TRUYỆN VÀ PHIM TÀI LIỆU

28/08/2023 00:00        
Đọc tin

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 /03-02-2030), vừa qua, Cục Điện ảnh (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát động Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023 – 2024.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông điệp mang tính lịch sử, thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện. Ngoài ra sân chơi cũng mang mục đích tạo nguồn kịch bản chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị để sản xuất phim nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, đối tượng tham dự là các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi.

Về nội dung, kịch bản dự thi có đề tài, nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kịch bản dự thi phải phản ánh một cách toàn diện, sinh động quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước; phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các kịch bản dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước ở Trung ương, địa phương, các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình, các Bộ, Ban, ngành; chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim. Về thời lượng, kịch bản phim tài liệu dự thi phải đảm bảo có thời  lượng để sản xuất phim từ 30 phút đến 45 phút và kịch bản phim truyện đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 90 phút đến 120 phút. Thời gian nhận kịch bản từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 1/4/2024. Vòng sơ khảo diễn ra từ 15/4 đến 15/7/2024. Sau đó vòng chung khảo sẽ được tổ chức từ ngày 30/7 đến 30/8/2024. Ở mỗi thể loại, Ban tổ chức sẽ trao giải 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba.

                                                             Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn