XUẤT BẢN TRUYỆN KÍ VỀ NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH

10/04/2023 00:00        
Đọc tin

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt bạn đọc truyện kí mang tên “Nguyễn Đức Cảnh” của tác giả Nghiêm Đa Văn.

Với 13 chương, cuốn truyện kí đã phác họa khá rõ nét chân dung của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh (1908 - 1932). Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, những năm tháng thơ ấu, Nguyễn Đức Cảnh đã tận mắt chứng kiến đời sống khổ cực của đồng bào dưới làn roi của thực dân. Từ đó ông  tham gia Hội ái hữu của học sinh nghèo, viết đơn khiếu nại giúp người hoạn nạn, dạy học cho trẻ em nghèo, làm thợ in đồng cam cộng khổ với cánh thợ thuyền… Và từ đây, Nguyễn Đức Cảnh đã được giác ngộ bởi lý tưởng của Đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin, hăng hái xung phong tham gia vào hoạt động cách mạng. Ông trở thành người lãnh đạo của phong trào, tổ chức nhiều cuộc biểu tình nổi dậy đấu tranh của nhân dân. Khi bị địch bắt, trải qua những cực hình tra tấn và những đòn tâm lý dụ dỗ hiểm độc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy vẫn giữ vững khí tiết và một lòng trung thành với Đảng và cách mạng.

          Là nhà văn  chuyên viết tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Nghiêm Đa Văn đã kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức, tư duy lịch sử với việc sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng… để xây dựng một bức chân dung chân thực về Nguyễn Đức Cảnh. Cuộc đời anh Nguyễn Đức Cảnh được nhà văn Nghiêm Đa Văn tái hiện sống động trong từng suy nghĩ, hành động, gần gũi với bạn đọc. Viết về Nguyễn Đức Cảnh, nhà văn đã dựng lên bức tranh toàn cảnh xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX, đặc biệt sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam như một tất yếu lịch sử.

                                                                                                                                                  Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn