ĐỀN THỜ TRƯƠNG ĐỊNH Ở QUẢNG NGÃI ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI TÍCH QUỐC GIA

15/03/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 27/2/2023, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Di tích lịch sử Đền thờ Trương Định ( ở xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).

Làng Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi là quê cha đất tổ, nơi Trương Định sinh ra và trải qua thời niên thiếu trong suốt 24 năm (1820-1844). Đến năm 1844, ông rời quê hương theo cha vào Gia Định và bắt đầu sự nghiệp đấu tranh chống giặc Pháp xâm lược. Sau khi Trương Định hy sinh (năm 1864), vua Tự Đức đã ban chiếu chỉ cho dựng đền ở làng Tư Cung để thờ tự, sau này do thời gian và chiến tranh nên đền thờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Năm 2003, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho xây dựng Đền thờ Trương Định tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê và nơi đây trở thành nơi thờ tự, lưu danh, tưởng niệm của nhân dân về người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi - Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, người có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp, bảo vệ nước nhà vào nửa cuối thế kỷ XIX.

                                                               Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn