TRIỂN LÃM “HẢI DƯƠNG IN DẤU CHÂN NGƯỜI”

16/08/2022 00:00        
Đọc tin

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ tư (26/7/1962 - 26/7/2022), vừa qua, tỉnh Hải Dương đã tổ chức triển lãm “Hải Dương in dấu chân Người”.

Triển lãm đã giới thiệu 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về nhân dân Hải Dương với Bác Hồ và Cách mạng Việt Nam với 3 phần chính. Phần 1: “Bác Hồ với Hải Dương” giới thiệu 48 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về 5 lần Bác về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Phần 2: “Hải Dương với Bác Hồ” giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thể hiện tình cảm nhân dân Hải Dương đối với Bác Hồ kính yêu. Phần 3: “Hải Dương học tập và làm theo lời Bác” giới thiệu những đơn vị, tập thể, các nhân vật tiểu biểu xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giới thiệu về thành tựu phát triển của Hải Dương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

                                                                    Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn