RA MẮT SÁCH “TRANH DÂN GIAN HUẾ” VÀ TRANH DÂN GIAN ĐỒ THẾ VIỆT NAM”

13/05/2022 00:00        
Đọc tin

Nhà xuất bản Thế giới và Bảo tàng Gốm sứ vừa xuất bản và tổ chúc ra mắt sách “Tranh dân gian Huế” và “Tranh dân gian đồ thế Việt Nam”. Tác phẩm do Nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa thực hiện.

Nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa hiện là Giám đốc Bảo tàng gốm sứ Hà Nội - một trong những bảo tàng gốm sứ tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Khởi đầu với công việc sưu tầm gốm sứ, trong quá trình đi sưu tầm bà đã phát hiện ra có nhiều dòng tranh dân gian đặc sắc đang lưu lạc hoặc đã thất truyền. Từ đó, với mong muốn bảo tồn, giữ gìn và phát huy những di sản của ông cha ta để lại, bà đã cất công tìm hiểu tư liệu, khảo sát điền dã thực địa để thực hiện và hoàn thành nhiều công trình khoa học đặc sắc về “tranh dân gian Việt Nam”, trong đó một số công trình được in thành sách rất công phu, như: Dòng tranh dân gian Đông Hồ, Dòng tranh dân gian Kim Hoàng, Dòng tranh dân gian Hàng Trống, Tranh dân gian Huế…

Cuốn “Tranh dân gian đồ thế Việt Nam” được xuất bản lần này dày 350 trang với hơn 1.000 ảnh minh họa, được chia thành 5 chương: Đồ thế của các nước trên thế giới và Việt Nam; Địa lý-Tôn giáo-Tín ngưỡng Việt Nam; Tranh đồ thế Bắc Bộ; Tranh dân gian đồ thế Trung Bộ; Tranh đồ thế Nam Bộ.

Cuốn “Tranh dân gian Huế” gồm 3 chương: Làng Sình và nghề tranh làng Sình trong không gian văn hóa tín ngưỡng Huế; Kỹ thuật sản xuất tranh làng Sình; Các dòng tranh dân gian khác tại Huế. Trong cuốn sách này, tác giả cũng đã giới thiệu tranh dân gian vẽ tay Huế, tranh dân gian gương kính Huế, tranh dân gian thêu Huế, tranh dân gian làng Chuồn, tranh dân gian bích họa, tranh bích họa, tranh phù điêu và tranh phù điêu đắp mảnh.

Sự ra đời của 2 cuốn sách trên đã góp phần cung cấp thêm nhiều kiến thức giá trị cho giới nghiên cứu, cũng như độc giả về giá trị tranh dân gian Việt Nam.

                                                                         Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn