TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ VỀ “ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG

13/05/2022 00:00        
Đọc tin

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 105 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (2/5/1917 - 2/5/2022), vừa qua,  tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Đại tướng Văn Tiến Dũng – Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”.

Trưng bày giới thiệu 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh gồm 3 chủ đề: Người con ưu tú của Hà Nội; Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh; Nhớ về Đại tướng.

 Đại tướng Văn Tiến Dũng là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, một vị tướng mưu lược, văn võ song toàn, tận trung với nước, tận hiếu với dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bổ sung, phát triển nền khoa học, nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Sinh ra trong gia đình nghèo tại Hà Nội, đồng chí Văn Tiến Dũng đã sớm giác ngộ và tham gia cách mạng. Trải qua nhiều gian khó trong phong trào, đến năm 1953, đồng chí được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và là Tổng Tham mưu trưởng lâu nhất trong lịch sử (25 năm).

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bộ Chính trị, tại Tổng hành dinh, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo các mặt trận, đánh thắng nhiều chiến dịch lớn; bảo vệ Hà Nội, miền Bắc trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ… Đặc biệt, trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã thường xuyên có mặt tại chiến trường, trực tiếp chỉ huy các chiến dịch then chốt, như: Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào; Trị – Thiên; Chiến dịch Tây Nguyên, và đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh trưng bày trực tiếp, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội còn tổ chức trưng bày có phiên bản giới thiệu trực tuyến tại website: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn.

                                                             Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn