PHÁT ĐỘNG CUỘC THI PHIM NGẮN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

15/03/2022 15:29        
Đọc tin

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam vừa phát động cuộc thi phim ngắn “Màn ảnh xanh” hướng đến những vấn đề về bảo vệ môi trường.

Người tham gia dự thi phải có dự án về phim hoặc phim đã hoàn thiện, trong đó kể một câu chuyện hư cấu hoặc phim tài liệu phản ánh những vấn đề thời sự về phát triển bền vững từ việc bảo vệ môi trường. Mỗi phim dự thi có thời lượng dưới 10 phút, được sản xuất sau ngày 5/1/2022, có hình ảnh hậu trường về việc áp dụng các biện pháp xanh trong quá trình sản xuất phim (chẳng hạn như chai nước tái chế, cấp dưỡng không hộp xốp, trang thiết bị làm phim thân thiện với môi trường…).

Dự án và phim đã hoàn thành dự thi gửi về email: officevfda@gmail.com. Người dự thi có thể gửi kịch bản hoặc dự án tham gia vòng sơ tuyển để có cơ hội nhận kinh phí hỗ trợ sản xuất phim (20 triệu đồng) trước ngày 31/3/2022, hoặc gửi phim đã hoàn thành dự thi trước ngày 31/7/2022.

Cuộc thi dự kiến sẽ trao giải vào ngày 2/9/2022, với 1 giải Nhất 1 giải Nhì và 2 giải Ba, trong đó giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

                                                                     Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn