HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KẾT NẠP 36 HỘI VIÊN MỚI

09/02/2022 08:32        
Đọc tin

Trên cơ sở xem xét quá trình hoạt động và thành tựu đạt được của các tác giả, vừa qua Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đã quyết định kết nạp hội viên mới 2021. Qua đó có 34 tác giả đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, gồm 15 Hội viên thuộc chuyên ngành thơ; 10 Hội viên thuộc chuyên ngành văn xuôi; 3 Hội viên thuộc chuyên ngành lý luận- phê bình; 3 Hội viên thuộc chuyên ngành văn học thiếu nhi; 3 Hội viên thuộc chuyên ngành văn học dịch.

          Trong đợt này, tỉnh Khánh Hòa có 1 hội viên được kết nạp vào hành Hội Nhà văn Việt Nam là nhà văn Trần Ngọc Hồ Trường thuộc chuyên ngành văn học dịch.

                                                                                    Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn