DỊCH THUẬT ĐỂ XUẤT BẢN TẬP “KHÂM ĐỊNH ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN SỰ LỆ TỤC BIÊN HẬU THỨ”

21/07/2021 09:18        
Đọc tin

Nhằm có thêm nhiều đóng góp cụ thể trong công tác bảo tồn văn hóa triều Nguyễn, vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc phối hợp dịch thuật bộ sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên hậu thứ” (55 quyển) bằng Hán văn sang Việt ngữ và xuất bản bộ sách đặc trưng này. Theo ké hoạch, trong 3 năm (2021-2023), hai đơn vị sẽ nỗ lực phiên dịch, chỉnh lý tiến tới hoàn thiện và cùng tìm nguồn vốn hỗ trợ dịch thuật xuất bản, để ra mắt độc giả một ấn phẩm quan trọng, phục vụ cho nghiên cứu và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Hội điển tục biên hậu thứ ghi chép nhiều chuyên mục của triều Nguyễn từ năm 1890 đến 1914, gồm: Tôn Nhân phủ, Phụ Chính phủ, Cơ Mật viện, Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Học bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ, Nội Các, Quốc sử quán, Đô Sát viện, Quốc tử giám, Hậu Bổ trường… Đây là nguồn tư liệu quan trọng về mọi mặt trong thể chế chính trị xã hội của triều Nguyễn. Đây cũng là bộ sách thể hiện sự kế thừa, tiếp nối, làm rõ hơn “dòng chảy” lịch sử triều Nguyễn được ghi chép từ Hội điển - chính biên, Hội điển - tục biên, đồng thời phản ánh rõ những cơ quan mới trong hệ thống chính trị văn hóa triều Nguyễn, mang đậm dấu ấn đặc trưng của thời cuộc, như “Học bộ”, “Hậu Bổ trường”…

                                                                        Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn