ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TẤN TUÂN – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn tạp chí Nha Trang nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021

27/01/2021 00:00        
Đọc tin

LTS: Nhằm giới thiệu đến bạn đọc trong tỉnh, trong nước những thành tựu mà Ðảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã đạt được trong năm 2020 cũng như một số định hướng trong năm 2021, nhân dịp đón năm mới Tân Sửu, Tạp chí Nha Trang đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, và sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:

TCNT: Mặc dù gặp không ít khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra, nhưng với sự quyết tâm cao của Ðảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, trong năm 2020, Khánh Hòa đã từng bước khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động nhằm duy trì sự ổn định kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân. Xin đồng chí giới thiệu khái quát đôi nét về vấn đề này.

Ð.C NGUYỄN TẤN TUÂN: Nhằm thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đề ra, từ đầu năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, Đại dịch Covid-19 xảy ra bất ngờ, kéo dài đã ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Cả hệ thống chính trị trong thời gian qua phải ưu tiên tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, đồng thời phải nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, các ngành, lĩnh vực như dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, thu ngân sách sách, giải quyết việc làm, lao động tham gia bảo hiểm xã hội đều chịu tác động của dịch bệnh, vì vậy dẫn đến các chỉ tiêu liên quan đối với các ngành, lĩnh vực này không đạt kế hoạch cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), GRDP bình quân đầu người. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 vẫn có sự phát triển. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt kết quả tích cực với 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư khoảng 7.701,7 tỷ đồng (năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 13 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.717,3 tỷ đồng), tạo động lực cho phát triển kinh tế cho các năm tới. Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên đã kiểm soát được đại dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.

TCNT: Xin đồng chí cho biết những mục tiêu cơ bản mà Ðảng bộ và nhân dân tỉnh ta cần phấn đấu thực hiện trong năm 2021.

Ð.C NGUYỄN TẤN TUÂN: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với các cuộc cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, thị trường, nhân lực chất lượng cao; thách thức gia tăng từ biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực và có thể kéo dài sang năm 2021 và các năm tiếp theo; các thách thức an ninh phi truyền thống, các thách thức đến từ những yếu kém nội tại của nền kinh tế, xã hội... đòi hỏi phải có tư duy chiến lược và những cải cách mạnh mẽ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra động lực phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững. Theo đó, các mục tiêu cơ bản mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần phấn đấu thực hiện trong năm 2021 gồm:

- Tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và tái bùng phát dịch.

- Tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chịu đựng của nền kinh tế. Mở rộng không gian phát triển, tìm kiếm thêm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

- Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

TCNT: Nhân dịp đầu năm mới, kính đề nghị đồng chí cho biết vài nét về nhận định của mình đối với công tác báo chí và Văn học – Nghệ thuật của tỉnh nhà thời gian qua, đồng thời xin đồng chí có ý kiến một số định hướng, chỉ đạo về công tác này trong thời gian tới?

Ð.C NGUYỄN TẤN TUÂN: Hoạt động báo chí và văn học - nghệ thuật của tỉnh nhà thời gian qua đã làm tốt công tác định hướng tư tưởng, góp phần làm cho đời sống văn hóa - nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các văn nghệ sĩ, phóng viên với nhiều công trình sáng tác, nghiên cứu, tác phẩm chất lượng bám sát thực tiễn, kịp thời chuyển tải thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của tỉnh; phản ánh chân thực quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát hiện nhiều nhân tố điển hình, cách làm hay trong đời sống; tích cực quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, quê hương, văn hóa, con người Khánh Hòa đến với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần tích cực nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn tỉnh trong việc thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong thời gian đến, tôi tin tưởng hoạt động báo chí và văn học - nghệ thuật sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển của tỉnh, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, phát huy tiềm năng, sáng tạo của từng cá nhân, xây dựng và cho ra đời ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị cao.

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu - 2021, tôi xin chúc toàn thể anh chị em làm công tác văn học - nghệ thuật và báo chí của tỉnh nhà một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng!

TCNT: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

HỒNG NHẬT (thực hiện)

CAO DUY THẢO

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn