ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2019 - 2024) ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

13/11/2019 00:00        
Đọc tin

L.T.S: Với tinh thần Ðoàn kết - Dân chủ - Ðổi mới - Trách nhiệm, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2019, tại thành phố Nha Trang, Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 -2024) đã được tiến hành và thành công tốt đẹp. Tạp chí Nha Trang số này xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Nghị quyết của Đại hội, danh sách Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng một số hình ảnh liên quan đến Đại hội.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC
- NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2019 - 2024)

Đại hội toàn thể Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII họp từ ngày 15  đến ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Nha Trang với sự tham dự của gần 300 đại biểu cùng nhiều vị khách mời trong và ngoài tỉnh. 

Với tinh thần “Dân Chủ, Đoàn Kết, Đổi Mới, Trách Nhiệm”, Đại hội đã nghe Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI trình bày các văn kiện, bao gồm: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo của Ban kiểm tra; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội.

Đại hội đã vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa và của đồng chí Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, cùng nhiều ý kiến tham luận, phát biểu đóng góp của đại biểu vào các văn kiện do Ban Chấp hành Hội trình bày. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) gồm 11 thành viên và trực tiếp bầu Họa sĩ Trần Hà (Trần Văn Hà) làm Chủ tịch Hội. 

Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã họp phiên thứ nhất, bầu Nhà nghiên cứu Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch Hội và bầu Ban kiểm tra của Hội gồm 3 thành viên do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Ngọc làm Trưởng ban.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí quyết nghị:

1/ Trên cơ sở biên bản của Đoàn thư ký Đại hội, giao cho Ban Chấp hành của Hội nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) bổ sung những nội dung mà Đại hội đã đóng góp, biểu quyết để hoàn chỉnh Điều lệ Hội và trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

2/ Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ VI (2014-2019) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) đồng thời căn cứ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như ý kiến tham luận bổ sung của các đại biểu tại Đại hội, giao cho Ban Chấp hành của Hội nhiệm kỳ 2019 -2024 hoàn chỉnh văn kiện này và triển khai thực hiện.

3/ Giao cho Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) bám sát Điều lệ Hội để điều hành mọi hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của người văn nghệ sĩ, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động và sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024), xây dựng tổ chức Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”...

Nghị quyết này đã được tất cả các đại biểu chính thức của Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) thông qua vào lúc 10 giờ 20 ngày 16/10/2019.

                                                       ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VII NHIỆM KỲ 2019 -2024

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN KIỂM TRA CỦA HỘI VĂN HỌC
- NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VII NHIỆM KỲ 2019 -2024

BAN CHẤP HÀNH:

1/ Họa sĩ TRẦN HÀ (TRẦN VĂN HÀ) - Chủ tịch

2/ Nhà nghiên cứu LÊ VĂN HOA - Phó Chủ tịch

3/ Đạo diễn CAO NGUYÊN - Ủy viên

4/ Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TRẦN MINH NGỌC - Ủy viên

5/ Họa sĩ BÙI VĂN QUANG - Ủy viên

6/ Nhạc sĩ PHAN VŨ KIÊN THANH - Ủy viên

7/ Họa sĩ ĐOÀN MINH LONG - Ủy viên

8/ Nhà thơ VÕ THỊ NGỌC LAN - Ủy viên

9/ Nhà thơ TRẦN CHẤN UY - Ủy viên

10/ Nhà văn KHUÊ VIỆT TRƯỜNG - Ủy viên

11/ Nhà thơ LÊ KHÁNH MAI - Ủy viên

BAN KIỂM TRA:

1/ Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TRẦN MINH NGỌC - Trưởng ban

2/ Nhạc sĩ LÊ THỊ MINH XUÂN - Ủy viên

3/ Nhà nghiên cứu văn học CHẾ DIỄM TRÂM - Ủy viên

PHAN TRUNG HIẾU

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn