THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH QUI CHẾ QUẢN LÝ NGHỆ SĨ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

15/09/2022 00:00        
Đọc tin

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1673/QĐ-SVHTT về quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, văn, nghệ sĩ khi đi công tác ở nước ngoài.

Nội dung qui chế trên gồm 22 điều, trong đó điều thứ 4 có qui định, nghiêm cấm các nghệ sỹ tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc khi chưa được sự chấp thuận của lãnh đạo. Ngoài ra, nghệ sĩ không tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định; không sử dụng ngân sách Nhà nước để đi nước ngoài vào việc riêng; phải trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài...

Về trách nhiệm, nghĩa vụ khi đi nước ngoài, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các nghệ sĩ phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại.  Sau khi về nước, trong thời gian 7 ngày làm việc, nghệ sĩ phải báo cáo chuyến đi cho đơn vị trực thuộc. 

Ngoài ra, Quy định số 11 cũng nêu rõ, nghệ sĩ phải chấp hành luật pháp Việt Nam và luật pháp của các quốc gia (vùng lãnh thổ), giữ gìn hình ảnh quốc gia, dân tộc, báo cáo cho lãnh đạo khi ở quá thời gian xin phép... Trường hợp cá nhân nghệ sĩ gia hạn ở nước ngoài vì việc riêng phải làm đơn trình bày lý do, thời gian, cung cấp tài liệu liên quan gửi về đơn vị chức năng. Trong trường hợp buộc phải ở lại do yếu tố khách quan, nghệ sĩ cần báo cáo cho lãnh đạo Sở và phòng, đơn vị đang công tác qua hộp thư điện tử công vụ, tin nhắn điện thoại hoặc các phương tiện, hình thức liên lạc khác, xác nhận được xin phép và nộp đơn ngay sau đó. Việc cho phép phải được đơn vị chức năng thể hiện bằng quyết định hành chính (thay vì qua trao đổi riêng).

                                                                          Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn