BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA MẮT TRANG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG TÂY BAN NHA

20/10/2021 10:01        
Đọc tin

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng đề ra, tiếp theo 4 trang đã có là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, vào ngày 27/8/2021, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra mắt thêm trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Cùng với các ấn phẩm: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Truyền hình internet, Hệ thống Tư liệu – Văn kiện, Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh, hai trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần quan trọng cùng với các tờ báo chính thống khác thông tin, tuyên truyền với thế giới, trong đó có cộng đồng các nước nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và những người biết tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài; cung cấp thông tin chính thống đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần quảng bá toàn diện về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới; một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, luôn mong muốn làm bạn với các quốc gia trên thế giới. Bạn đọc có thể truy cập vào các trang này theo địa chỉ: Tiếng Nga: ru.dangcongsan.vn; Tiếng Tây Ban Nha: es.dangcongsan.vnvietnamamigo.vn.

                                                                                 Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn