ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH LÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA NHÂN LOẠI

19/04/2021 15:32        
Đọc tin

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 1289 /UBND-VX gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc đề xuất lập hồ sơ đề cử Võ cổ truyền Bình Định để trình UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Văn bản trên nêu rõ, Võ cổ truyền Bình Định xuất hiện từ rất sớm, và đến thời Tây Sơn (vào thế kỷ XVIII) đã thể hiện rõ nét, trở thành sự kết tinh và hòa quyện cao độ giữa các dòng võ, môn võ, phái võ khác nhau và quy tụ nhiều anh hùng hào kiệt, nhiều võ quan, võ sư nổi tiếng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, chắt lọc tìm ra cái tinh tuý nhất để bồi đắp, bổ sung vào kho tàng di sản võ học chân truyền của dân tộc. Từ năm 2011 đến nay, với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, Võ cổ truyền Bình Định đã có những bước phát triển nổi bật trong công tác bảo vệ và phát huy những giá trị đặc trưng của một di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trình diễn truyền thống, gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Năm 2012, Bộ VHTTDL đã ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Toàn tỉnh Bình Định hiện có hàng nghìn nghệ nhân đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể Võ cổ truyền Bình Định, đang thực hành và truyền dạy tại 177 võ đường, câu lạc bộ Võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, có 4 nghệ nhân ưu tú, 2 đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên… Ngoài ra, Võ cổ truyền Bình Định cũng đã có nhiều võ đường được thành lập, thực hành và truyền dạy ở nhiều nước trên thế giới...

                                                                                       Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn