XUẤT BẢN SÁCH “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC, THỂ THAO”

13/07/2022 00:00        
Đọc tin

 Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/09/1945), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Giáo dục và Môi tường, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đầu tư và Hỗ trợ Chuyển đổi số Quốc gia cùng Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Kết nối và Phát triển Công nghệ Toàn cầu phối hợp xuất bản phát hành cuốn sách đặc biệt: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao”.

 Những nội dung, tư liệu và hình ảnh trong cuốn sách được sưu tầm, biên soạn chứa đựng rất nhiều dữ liệu lịch sử lần đầu tiên được công bố, hứa hẹn đây sẽ là tư liệu giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và học tập về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển giống nòi, xây dựng đời sống ấm no, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cuốn sách là “cẩm nang” hết sức có ý nghĩa và giá trị lịch sử đồng hành với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách dự kiến được phát hành và chính thức ra mắt vào dịp kỷ niệm 77 năm Quốc Khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/09/2022) trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi được Đảng, Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo quản, gìn giữ và phát huy giá trị nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch để hàng ngày mở cửa đón đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan và học tập về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác.

                                                                    Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2022 tapchinhatrang.com.vn