DỪNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC MIỀN TRUNG LẦN THỨ IV

13/09/2021 09:18        
Đọc tin

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 2716/BVHTTDL-VHDT, ngày 2/8/2021 về việc tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV, năm 2021 tại Bình Định.

Theo văn bản trên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, năm 2021. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ cùng UBND tỉnh Bình Định  phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội trên vào một thời điểm thích hợp, khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế và kiểm soát trong cộng đồng.

 Trước đó, ngày 16/7/2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định cũng đã có Tờ trình số 982/TTr-SVHTT gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc đề xuất chuyển tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định sang năm 2022.

Được biết, theo dự kiến trước đây, Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV sẽ diễn ra vào Quý III năm 2021 tại tỉnh Bình Định, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bình Định cùng sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa... Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

                                                                    Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn