TỔ CHỨC TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ “NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÍ”

17/06/2021 14:39        
Đọc tin

Ngày 3/6/2021, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện đã được khai mạc nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Triển lãm đã giới thiệu, trưng bày hơn 200 tài liệu, bài viết cùng hình ảnh, hiện vật về 131 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, được lựa chọn từ hơn 300 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước trong các năm 2020-2021.

Triển lãm gồm 2 phần. Trong đó, phần I có nội dung: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta"; phần II, giới thiệu  "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

 Với nội dung trưng bày, triển lãm góp phần cổ vũ, tôn vinh những tấm gương "Người tốt, việc tốt" trên khắp mọi miền đất nước, đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trở thành công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 9/2021.

                                                                           Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn