HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

23/02/2021 09:23        
Đọc tin

Ngày 10/1/2021, Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Hội Nhà văn Hà Nội đã được tiến hành tại Hà Nội với sự tham dự của 550 đại biểu trong số 736 hội viên toàn thành phố.

Cùng với việc tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, với chủ đề “Văn học Thủ đô với việc xây dựng văn hóa, con người Hà Nội trong thời kỳ mới”, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2020 -2025, trong đó hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức văn học có lý tưởng chính trị, lý tưởng nhân văn cao đẹp, tập hợp, đoàn kết tài năng.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIII (2020-2025) gồm 9 thành viên. Trong đó, nhà thơ Trần Gia Thái được bầu làm Chủ tịch Hội, và 3 Phó Chủ tịch Hội là: Nhà thơ Bùi Việt Mỹ, nhà văn Y Ban và nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

                                                                          Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn