XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH “MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM”

23/02/2021 09:18        
Đọc tin

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMN) và góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, vừa qua, Nhà Xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản và giới thiệu đến độc giả cuốn sách “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977)”

Cuốn sách được 2 tác giả Hà Minh Hồng và Trần Nam Tiến biên soạn trên cơ sở căn cứ vào tư liệu, sử liệu mà  mình tiếp cận và được chia thành 5 chương gồm: Bối cảnh lịch sử và những tiền đề trực tiếp của sự ra đời MTDTGPMN Việt Nam; MTDTGPMN Việt Nam ra đời và Cương lĩnh lịch sử; MTDTGPMN Việt Nam giương cao ngọn cờ chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền Nam; MTDTGPMN Việt Nam với quá trình xây dựng và phát triển thực lực cách mạng ở miền Nam; Hoạt động đối ngoại của MTDTGPMN Việt Nam.

                                                                               Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn