TRIỂN LÃM SÁCH “KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

25/02/2020 09:14        
Đọc tin

Từ ngày 2 đến 9/2/2010, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Triển lãm đã trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng Đảng hiện nay... Trong thời gian diễn ra triển lãm, ngoài khu vực trưng bày chính còn có 6 khu vực để trưng bày, giới thiệu sách phục vụ các đại biểu, bạn đọc đến tham quan của các nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Nhà xuất bản Công an nhân dân; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Trẻ…

                                                                          Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn