07:58 Thứ Sáu, 17/09/2021
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

CHỢ TÌNH KHÂU VAI ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1952/QĐ-BVHTTDL đưa "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai", xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Chợ Phong Lưu Khâu Vai (chợ tình Khâu Vai) hình thành và hoạt động đến nay đã hơn 100 năm. Đây là chợ phiên đặc sắc nhất ở Hà Giang, mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào ngày 27/3 Âm lịch. Đây không chỉ là nơi ca ngợi những mối tình trong sáng, góp phần xây dựng và phát triển chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ để bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng của nhân dân các dân tộc ở huyện Mèo Vạc nói riêng và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang nói chung.

                                                                      Hồng Nhật

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa