07:52 Thứ Sáu, 17/09/2021
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

DỊCH THUẬT ĐỂ XUẤT BẢN TẬP “KHÂM ĐỊNH ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN SỰ LỆ TỤC BIÊN HẬU THỨ”

Nhằm có thêm nhiều đóng góp cụ thể trong công tác bảo tồn văn hóa triều Nguyễn, vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc phối hợp dịch thuật bộ sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên hậu thứ” (55 quyển) bằng Hán văn sang Việt ngữ và xuất bản bộ sách đặc trưng này. Theo ké hoạch, trong 3 năm (2021-2023), hai đơn vị sẽ nỗ lực phiên dịch, chỉnh lý tiến tới hoàn thiện và cùng tìm nguồn vốn hỗ trợ dịch thuật xuất bản, để ra mắt độc giả một ấn phẩm quan trọng, phục vụ cho nghiên cứu và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Hội điển tục biên hậu thứ ghi chép nhiều chuyên mục của triều Nguyễn từ năm 1890 đến 1914, gồm: Tôn Nhân phủ, Phụ Chính phủ, Cơ Mật viện, Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Học bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ, Nội Các, Quốc sử quán, Đô Sát viện, Quốc tử giám, Hậu Bổ trường… Đây là nguồn tư liệu quan trọng về mọi mặt trong thể chế chính trị xã hội của triều Nguyễn. Đây cũng là bộ sách thể hiện sự kế thừa, tiếp nối, làm rõ hơn “dòng chảy” lịch sử triều Nguyễn được ghi chép từ Hội điển - chính biên, Hội điển - tục biên, đồng thời phản ánh rõ những cơ quan mới trong hệ thống chính trị văn hóa triều Nguyễn, mang đậm dấu ấn đặc trưng của thời cuộc, như “Học bộ”, “Hậu Bổ trường”…

                                                                        Hồng Nhật

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa