21:37 Thứ Sáu, 14/08/2020
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC NAM MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN NĂM 2020 SẼ DIỄN RA TẠI GIA LAI VÀO THÁNG 8/2020

Theo thông báo của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ 25 – năm 2020 sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào tháng 8/2020.

Đối tượng tham dự triển lãm là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật địa phương và tác giả chưa là Hội viên trong khu vực (gồm các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

Nội dung và hình thức tác phẩm: Triển lãm trưng bày tất cả các tác phẩm có nội dung mà các nghệ sĩ tạo hình quan tâm sáng tác. Khuyến khích các tác phẩm sáng tác về đề tài lịch sử cách mạng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Triển lãm không chấp nhận trưng bày các tác phẩm vi phạm Điều 8: Những hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.

Thời gian sáng tác tác phẩm: từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2020.Thời gian và địa điểm tác giả gửi ảnh tác phẩm: trước ngày 30/06/2020 tại Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương nơi tác giả cư trú. (Mỗi tác giả gửi từ 01 đến 02 ảnh tác phẩm). Thời gian Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương gửi bản tổng hợp và ảnh tác phẩm về Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội: trước ngày 10/07/2020. Thời gian Hội Mỹ thuật Việt Nam thông báo tác phẩm được chọn trưng bày về các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương để thông báo đến tác giả: từ ngày 20/07 đến ngày 30/07/2020. Thời gian và địa điểm Hội Văn học - Nghệ thuật nhận và chuyển tác phẩm đến Triển lãm: Từ ngày 02/08/2020 đến ngày 05/08/2020 (Địa điểm do Hội Văn học- Nghệ thuật Gia Lai thông báo sau). Thời gian dàn dựng triển lãm: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 09/08/2020. Thời gian khai mạc triển lãm: Thứ Ba, ngày 11/08/2020 (Theo giấy mời). Thời gian kết thúc triển lãm: Thứ Năm, ngày 20/08/2020 (Các Hội Văn học- Nghệ thuật đến nhận lại tác phẩm từ ngày 23/08 đến ngày 26/08/2020). Các quy định cụ thể khác về cơ bản được thực hiện theo như Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2019.

                                                                                     Hồng Nhật

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa