20:08 Thứ Sáu, 14/08/2020
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

TỪ THÁNG 6/2020, KHÁNH HÒA CÒN 3 ĐƠN VỊ BÁO CHÍ

Thực hiện chủ trương triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, kể từ tháng 6/2020, trên địa bàn Khánh Hòa chỉ còn 3 cơ quan báo chí gồm: 1 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh (Báo Khánh Hòa), 1 cơ quan tạp chí in thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh (Tạp chí Nha Trang), 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; các cơ quan cấp sở, ngành thuộc tỉnh không có cơ quan báo chí.

Hai cơ quan báo chí còn lại của tỉnh trước đây là Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tạp chí Khoa học và Công nghệ theo kế hoạch của UBND tỉnh, sẽ ngưng hoạt động và giải thể kể từ tháng 6/2020. Riêng Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh sau khi giải thể, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh sẽ xuất bản bản tin thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành mình.

                                                                                 Hồng Nhật

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa