11:44 Thứ Năm, 04/06/2020
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

TRIỂN LÃM ẢNH TƯ LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020),  ngày 6/5/2020, Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới”.

Triển lãm đã giới thiệu gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội... Triển lãm được chia thành 5 phần chính. Trong đó, phần 1 gồm những hình ảnh tư liệu giai đoạn 1890-1929, từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam; phần 2 của triển lãm giới thiệu về giai đoạn  những năm 1930-1945, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; phần 3 về giai đoạn từ năm 1946 đến 1954, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước non trẻ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; phần 4 từ 1955 đến 1969, thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước; phần 5 trưng bày các hình ảnh tư liệu từ năm 1969 đến nay, gồm hình ảnh về hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quá trình kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh...

                                                                Hồng Nhật

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa