10:18 Thứ Năm, 20/02/2020
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

TRIỂN LÃM SÁCH, BÁO VỀ CHUYÊN ĐỀ “VIỆT NAM ĐẸP NHẤT CÓ TÊN BÁC HỒ”

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, vào ngày 8/8/2019, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội đã tổ chức Khai mạc Triển lãm Sách, báo và Tọa đàm với chủ đề “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Triển lãm có bố cục 7 phần, gồm: Quê hương tuổi thơ; Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh; 50 năm lời Người để lại; Vâng lời Bác dạy; Bác Hồ - Một tình yêu bao la; Bác Hồ trong trái tim bạn bè quốc tế; Xứng danh bộ đội cụ Hồ. Với 1000 ấn phẩm được trưng bày, triển lãm nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về Di chúc của Người; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tình cảm và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh Triển lãm, Thư viện Quân đội cũng đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Năm mươi năm – Lời Người để lại”, qua đó khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

                                                            Hồng Nhật (Tổng hợp)

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa