01:20 Chủ Nhật, 18/08/2019
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

TẬP HUẤN NỘI DUNG “TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÝ LUẬN VĂN NGHỆ VIỆT NAM”

Trong các ngày từ 19 đến 22/9/2018, tại Đà Lạt, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TW đã tổ chức hội nghị tập huấn về nội dung Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”, với sự tham gia  của hơn 200 đại biểu đang công tác, nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản đến từ 34 tỉnh, thành phía Nam.

Trong thời gian dự tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; Quan điểm của Mác-Ănghen, Lênin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay; Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam.

Tỉnh Khánh Hòa có 9 cán bộ tham gia lớp tập huấn trên, trong đó Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có 4 người.

Anh Ngọc


 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa