06:06 Thứ Ba, 26/10/2021
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA QUA CÁC THỜI KỲ

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Khánh (nhiệm kỳ 1985- 1989)

 

                

Nhà thơ Giang Nam - Chủ tịch

 

 

Nhà thơ Nguyên Hồ - Tổng thư ký

 

 

Nhà thơ Đào Xuân Quý - Ủy viên thường vụ

 

Nhà văn Y Điêng - Ủy viên thường vụ

 

 Nhà văn Cao Duy Thảo - Ủy viên thường vụ

 

- Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 1990- 1994)

 

Nhà thơ Đào Xuân Quý - Tổng thư ký

 

 

Nhà văn Cao Duy Thảo - Phó tổng thư ký

 

Nhạc sĩ Hình Phước Long (Ủy viên thư ký).

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 1994- 1999)

 

Nhà văn Cao Duy Thảo - Chủ tịch

 

Nhà văn Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch

 

Đạo diễn Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 1999- 2004)

 

Nhà văn Cao Duy Thảo - Chủ tịch

 

 

Nhà thơ Lê Khánh Mai - Phó Chủ tịch

 

Họa sĩ Nguyễn Hữu Bài - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2004 -2009)

 

Nhà thơ Lê Khánh Mai - Chủ tịch

 

Nhà văn Hoàng Nhật Tuyên - Phó Chủ tịch

 

 

Họa sĩ Nguyễn Hữu Bài - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2009 - 2014)

 

Nhà văn Hoàng Nhật Tuyên  - Chủ tịch

 

Nhà Biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Phó Chủ tịch

Nhạc sĩ Hình Phước Liên - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 

Nhà Biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Chủ tịch
Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch

 

Nhà nghiên cứu Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2019 - 2024) 

Họa sĩ Trần Hà - Chủ tịch 


Nhà nghiên cứu Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa